Asmens, norinčio įsigyti ginklą, sveikatos tikrinimas - Affidea Lietuva

Norint gauti leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą reikia atlikti profilaktinę sveikatos patikrą sveikatos priežiūros įstaigoje ir gauti šeimos gydytojo patvirtintą pažymą Nr. 049/a. Vėliau asmeniui reikia periodiškai tikrintis sveikatą įstatymų numatyta tvarka.
Profilaktinis sveikatos patikrinimas atliekamas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurioje išduodama forma Nr. 049/a – asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė.

Asmenys atvykę pas šeimos gydytoją, privalo turėti:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • darbovietės, seniūnijos ar kitų institucijų charakteristiką; nedirbantiems asmenims charakteristikas išduoda miestų savivaldybės
  • administracijos seniūnai savo seniūnijų teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą nedirbantiems fiziniams asmenims ir individualią
  • veiklą užregistravusiems asmenims. Charakteristika reikalinga psichiatro konsultacijos metu.
  • priklausomybės ligų gydytojo pažyma / išvada;
  • psichiatro pažymą / išvada (10m.);

Asmuo prieš sveikatos tikrinimą užpildo ir pasirašo „Asmens, norinčio gauti leidimą įsigyti ginklą, garbės deklaraciją“ (sveikatos tikrinimo klausimyną), kuri yra reikalinga gyd. psichiatro konsultacijos metu. Klausimyną galima atsispausdinti ČIA.

Po apsilankymo pas šeimos gydytoją pacientas – siunčiamas psichiatro konsultacijai. Galutinę išvadą „Dėl sveikatos būklės gali gauti leidimą įsigyti ginklą“ arba „Dėl sveikatos būklės negali gauti leidimo įsigyti ginklą“ į „Asmens sveikatos istoriją“ (forma 025/a) ir į „Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę“ (forma 049/a) įrašo asmenį tikrinęs šeimos gydytojas arba gydytojų konsultacinės komisijos nariai.

Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė (forma 049/a) yra užregistruojama ir išduodama elektroniškai, kuris pats ją pateikia įstaigai, išduodančiai leidimą įsigyti ginklą.

*Asmens sveikatos istorijos išrašų gavimu (jei tai neprieštarauja įstaigos, iš kurios bus prašomas išrašas, tvarkai) už jus gali pasirūpinti „Affidea“ darbuotojai (taikomas papildomas mokestis, kainas rasite čia). Medicininės pažymos išdavimas gali užtrukti iki 14 darbo dienų ir ilgiau, priklausomai nuo kitų sveikatos priežiūros įstaigų pateikiamų išrašų. Išrašai reikalingi už pastarųjų 10 (dešimties) metų laikotarpį, tad, jei tuo laikotarpiu asmuo pakeitė sveikatos gydymo įstaigą, išrašai bus renkami iš visų įstaigų, kas gali pailginti pažymos išdavimo laikotarpį.

Pažymos ginklui išduoti gali užtrukti iki 30 darbo dienų.

Asmens sveikatą tikrinantis gydytojas, įtaręs ligų ar fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, siunčia pacientą kitų gydytojų specialistų konsultacijoms. Gydytojai, konsultavę pacientą, į „Medicinos dokumentų išrašą“ (formą Nr. 027/a) įrašo atsakymą dėl sveikatos būklės tinkamumo gauti leidimą įsigyti ginklų. Jeigu tai yra neplaninis/neeilinis sveikatos patikrinimas dėl pažymos, jog naudotis ginklu gali, išdavimas – pacientas privalo pateikti  policijos, darbdavio ar jo įgalioto asmens siuntimą;

Šiai paslaugai reikalinga  išankstinė registracija.

Ministro įsakymą rasite ČIA.

 

Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašas:
 1. Psichikos ir elgesio sutrikimai:
1.1. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai.Pastaba. Kiekvienu individualiu atveju, kai pasveikstama nuo trumpalaikių simptominių psichikos sutrikimų, dėl galimybės įsigyti ar turėti ginklą sprendžia gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK);1.2. psichikos ir elgesio sutrikimai, kylantys dėl psichoaktyviųjų medžiagų (išskyrus tabaką) vartojimo arba esant remisijai, kuri trunka trumpiau negu 5 (penkerius) metus;1.3. šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai;

1.4. ūminiai ir praeinantys psichoziniai sutrikimai, kai remisija trunka trumpiau kaip 10 (dešimt) metų;

1.5. nuotaikos (afektiniai) sutrikimai, jei remisija (nevartojant vaistų) trunka trumpiau kaip 5 (penkerius) metus;

1.6. neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai, jei remisija (nevartojant vaistų) trunka trumpiau kaip 5 (penkerius) metus;

1.7. suaugusiųjų asmenybės sutrikimai ir elgesio sutrikimai, kai kompensacija trunka trumpiau kaip 5 (penkerius) metus (išskyrus nurodytus 1.8 punkte);

1.8. specifiniai asmenybės sutrikimai, mišrūs ir kiti asmenybės sutrikimai, ilgalaikiai asmenybės sutrikimai, nesusiję su smegenų pažeidimu ar liga, patologinis padeginėjimas, kiti įpročių ir potraukių sutrikimai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir pavojingumą;

1.9. valgymo sutrikimai, jei remisija (nevartojant vaistų) trunka trumpiau kaip 5 (penkerius) metus;

1.10. neorganiniai miego sutrikimai, jei remisija (nevartojant vaistų) trunka trumpiau kaip 3 (trejus) metus;

1.11. kitur neklasifikuojami psichikos ir elgesio sutrikimai, atsirandantys laikotarpiu po gimdymo, – visi pogimdyminio laikotarpio psichikos ir elgesio sutrikimai, jeigu stabili remisija (nevartojant vaistų) po jų trunka trumpiau kaip 3 (trejus) metus;

1.12. psichologinės raidos sutrikimai, elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidėję vaikystėje ir paauglystėje, – tais atvejais, kai jie turi įtakos dabartinei individo darbinei, psichologinei ir socialinei adaptacijai;

1.13. protinis atsilikimas;

1.14. visi psichikos sutrikimai, kurie esamuoju metu gydomi arba pastarųjų 3 (trijų) mėn. laikotarpiu buvo gydomi psichotropiniais vaistais (antipsichotikais, antidepresantais, nuotaikos stabilizatoriais, anksiolitikais, migdomaisiais ir pan.).

2. Nervų sistemos ligos:

2.1. Huntingtono liga;

2.2. Alzheimerio liga bei kitos degeneracinės nervų sistemos ligos, esant išreikštiems pažintinių funkcijų sutrikimams;

2.3. ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai (Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas, savaiminis (esencialinis) tremoras, distonijos) esant ryškiems judėjimo funkcijos sutrikimams;

2.4. mioneuralinės jungties ir raumenų ligos esant išreikštiems judėjimo funkcijos sutrikimams;

2.5. epilepsija bei išsėtinė (dauginė) sklerozė esant išreikštiems asmenybės ir (ar) judėjimo funkcijos sutrikimams;

2.6. cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiaus sindromai esant išreikštiems judėjimo funkcijos sutrikimams.

 3. Regėjimas su regėjimo korekcija yra silpnesnis nei 0,5 viena ir 0,2 kita akimi.
4. Ligos, dėl kurių sutrikusi koordinuota rankų raumenų veikla, ir abiejų rankų plaštakų ir pirštų įgimti arba įgyti defektai, trukdantys tinkamai naudotis šaunamuoju ginklu.Esant atramos judėjimo funkcijos sutrikimų, kiekvienu individualiu atveju dėl galimybės įsigyti ar turėti ginklų sprendžia GKK po gydytojo ortopedo traumatologo konsultacijos.
5. Cukrinis diabetas, jeigu hipoglikeminių būklių metu pacientas nesugeba sau suteikti pagalbos.
6. Nekoreguoti ir pasikartojantys paroksizminės skilvelinės tachikardijos epizodai ir nekoreguota atrioventrikulinė blokada su hemodinamikos sutrikimais; sunkios lėtinės kraujotakos sistemos ligos esant širdies ir kraujagyslių funkcijos nepakankamumui (funkcinė klasė pagal NYHA IV, stadija D).Pastaba. Esant sunkių širdies ir kraujagyslių funkcijos sutrikimų, juos koregavus, individualiu atveju dėl galimybės įsigyti ar turėti ginklą sprendžia GKK po gydytojo kardiologo konsultacijos.
7.  Lėtinės kvėpavimo takų ligos, kai yra indikacijų taikyti ilgalaikę oksigenoterapiją.
8. Kitos ligos ar būklės, kurios nenurodytos šiame sąraše, tačiau dėl kurių GKK sprendimu asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo. Sprendimą priėmusi GKK tokį sprendimą argumentuoja ir įrašo į medicinos dokumentus.

Aukščiau nurodyta yra bendro pobūdžio informacija. Dėl detalesnės informacijos prašome susisiekti telefonu 1811.