Abonementų naudojimo taisyklės - Affidea Lietuva

Abonementų naudojimo taisyklės

Affidea ir Endemik klinikose bei pacientų portale galima įsigyti abonementus įvairioms klinikose teikiamoms paslaugoms.

Abonementų naudojimo Affidea grupės klinikose taisyklės | Atnaujinta 2023-08-21

 

Bendrosios nuostatos
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – Paslaugų) abonementas galioja fiziniams asmenims.

Paslaugų abonementu gali naudotis vienas asmuo, kuris nurodytas Paslaugų abonemento įsigijimo metu.

Paslaugų abonemento turėtojo vardu užregistruotas abonementas negali būti perleidžiamas (dovanojamas, parduodamas, keičiamas ir kt.) kitiems asmenims.

Norint įgyti abonementą kito asmens vardu, pirkimo metu suvedami abonemento naudotojo duomenys ir paslauga priskiriama naudotojui, ne mokėtojui.

Paslaugų abonementas galioja abonemento įsigijimo metu pasirinktoje vienoje Affidea klinikoje / diagnostikos centre.

Paslaugų abonemento turėtojas apie turimą įsigytą abonementą informuoja registratūros darbuotoją prieš Paslaugų teikimą.

Įsigijus Paslaugų abonementą pasirinktoje klinikoje / diagnostikos centre, paslaugų teikimas jo pagrindu gali būti
perkeliamas į kitą Affidea kliniką / diagnostikos centrą, jei pacientas sutinka apmokėti kainų skirtumą. Registratorius
suskaičiuoja kainų skirtumą tarp abonemento įsigijimo kainos ir perkėlimo metu galiojančios kainos padalinyje ir
apmokestina klientą, priskirdamas kainų skirtumo paslaugą. Jei abonementas perkeliamas į kliniką/DI centrą, kur paslaugos kaina mažesnė, kainų skirtumas nėra grąžinamas.

Kai Paslaugų abonemento galiojimo laikotarpiu Paslaugos teikimas sustabdomas pasirinktoje klinikoje / diagnostikos
centre, Paslaugų abonemento turėtojui sutikus Paslaugos teikimas gali būti perkeliamas į kitą Affidea kliniką / diagnostikos centrą.

Paslaugų abonemento galiojimas
Paslaugų abonemento galiojimo trukmė yra 12 mėnesių nuo Paslaugų abonemento įsigijimo dienos.

Paslaugų abonemento turėtojui pinigai už ne dėl Affidea kaltės nepanaudotą abonementą negrąžinami ir
nepanaudoto Paslaugų abonemento galiojimas nepratęsiamas.

Paslaugų abonemento turėtojui pinigai už nepanaudotą abonementą grąžinami tik tuo atveju, jei Paslaugos negalėjo būti suteiktos dėl Affidea kaltės.

Paslaugų abonemento laikotarpis nėra pratęsiamas ar kaip nors kitaip kompensuojamas dėl Paslaugų abonemento turėtojo paties aplaidumo ir /ar kaltės.

Baigiamosios nuostatos
Įstaiga turi teisę bet kada peržiūrėti Taisyklių nuostatas bei jas vienašališkai ir be atskiro išankstinio įspėjimo pakeisti
(atnaujinti). Todėl Paslaugų abonementų naudotojai turi reguliariai peržiūrėti šį dokumentą ir atkreipti dėmesį į pasikeitimus.