Profilaktinis profesinis sveikatos patikrinimas - Affidea Lietuva

Darbuotojų profilaktinis sveikatos patikrinimas vykdomas norint įsidarbinti arba periodiškai, jau dirbant, norint patikrinti darbuotojo sveikatos būklę.

Šie patikrinimai – viena svarbiausių priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, užbėgti už akių profesinėms ligoms ir išvengti nelaimingų atsitikimų darbe.

„Affidea“ medikų komanda pagal įstatymų jiems suteiktus įgaliojimus ir kompetenciją įvertina bendrą kiekvieno darbuotojo sveikatos būklę, užveda asmens medicininę kortelę, kurioje padaromi reikalingi įrašai, šeimos gydytojas informuoja, kokių gydytojų specialistų konsultacijos ar papildomi tyrimai (pavyzdžiui, rentgeno) būtini dirbančiajam. Taip pat įvertinus darbuotojo profesinę riziką dėl galimybės vairuoti darbo metu, papildomai gali prireikti psichikos sveikatos pažymos, kurios užsakymas paprastai užtrunka iki 10 darbo dienų.

Paprastai profilaktinis sveikatos patikrinimas dėl darbo vykdomas kartą per dvejus metus, tačiau jei darbuotojas nėra sulaukęs 18 metų, jam sveikatą reikia tikrintis kas metus iki tol, kol sulauks 18 metų.

Taip pat ir viešojo maitinimo, prekybos įmonių bei maisto pramonės sričių darbuotojai, norint užtikrinti, kad neserga užkrečiamomis ligomis, medicininę sveikatos patikrą privalo atlikti kartą per metus.

Kiekvienam dirbančiajam užvedama asmens medicininė kortelė (f.025/a), kurioje pildomi įrašai. Asmens medicininė kortelė saugoma 15 metų nuo paskutinio paciento vizito.

Profilaktinio darbuotojų sveikatos tikrinimo pabaigoje surašomas protokolas su jame atsispindinčiomis išvadomis, kurios taip pat įrašomos į asmens medicininę knygelę forma Nr. 048/a arba F 047/a.

Asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai.

Standartiškai, vykdant darbuotojo profilaktinį sveikatos tikrinimą, šeimos gydytojas įvertina darbuotojo sveikatos būklę: klauso širdies tonus, plaučius, vertina klausą, regą. Taip pat atlieka vestibuliarinio aparato funkcijos tyrimą, nosiaryklės vertinimą, nervinės sistemos veiklos vertinimą, arterinio kraujospūdžio ir širdies susitraukimų dažnio (pulso) matavimą, šeimos gydytojo konsultaciją, įskaitant anamnezės surinkimą (duomenys apie alergiją, lėtines ligas (CD, PAH, epilepsiją, skydliaukės, sąnarių patologiją, lėtines plaučių, kepenų, inkstų, širdies ir kraujotakos sistemos ligas, navikinius susirgimus, persirgtas infekcines ligas (TBC, hepatitus, ŽIV), traumas, operacijas). Prireikus šeimos gydytojas gali siųsti ir išsamesniems tyrimams. Taip pat gydytojas, patikros metu apklausia darbuotoją dėl turimų ligų, įpročių.

Sveikatos tikriniais atliekamas vadovaujantis LR SAM įsakyme „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” (2000.05.31, Nr. 301) numatytais sveikatos tikrinimų reikalavimais.

 

Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas apima:

 • šeimos gydytojo konsultaciją, įskaitant anamnezės surinkimą (duomenys apie alergiją, lėtines ligas, traumas, operacijas);
 • arterinio kraujospūdžio ir širdies susitraukimų dažnio (pulso) matavimą;
 • nervų sistemos veiklos įvertinimą;
 • regėjimo ir klausos funkcijos įvertinimą;
 • vestibulinio aparato funkcijos tyrimą;
 • širdies tonų ir plaučių klausymą;
 • nosiaryklės būklės įvertinimą.
Pagal darbuotojo profesinę riziką esant poreikiui, papildomai gali būti atliekami šie tyrimai (už papildomą kainą):

 • audiograma;
 • tonometrija – akispūdžio nustatymas,
 • bendras kraujo tyrimas, bendras baltymas kraujo serume, cholesterolio kiekis kraujyje, gliukozės kiekis kraujyje, eritrocitų nusėdimo greitis (ENG), alaninaminotransfazės (ALAT) aktyvumo kraujyje nustatymas, aspartataminotransfazės (ASAT) aktyvumo kraujyje nustatymas;
 • išorinis kvėpavimo funkcijos tyrimas;
 • leukogramos atlikimas;
 • šlapimo tyrimas;
 • išsamus širdies funkcijos įvertinimas, užrašant elektrokardiogramą;
 • išsamus klausos funkcijos įvertinimas, užrašant audiogramą;
 • sunkiųjų metalų kraujyje tyrimas.